Paglalarawan ng bagay

Uri ng Paglalarawan

Kasalan sa Malakaing bayan - Pineda Tula N—Noykaramihan, isinisigaw ng Pilipino, sa buong mundo, lahat-lahat, mabango-mabango! Paningin; pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat.

Personifikasyon o Pagbibigay-Katauhan Ginagamit para bigyang-buhay, pagtaglayin ng katangiang pantao — talino, gawi, kilos, ang mga bagay na likas na walang buhay. Bilib ako sa tibay ng panlasa mo. Buwan, sumikat ka na at pawiin ang kadiliman sa kapaligiran.

Paghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, naipakikita ang fisikal o konkretong katangian.

Ang ulilang silid ay nalinis nang dumating si Jenny. Pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: Mga Uri ng Paglalarawan 1. Malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. Paglalarawan sa Tao Talagang mapagkakatiwalaan si Dennis, siya lamang ang pumasok sa kwarto ni Robert ay nawala na ang relo nito.

Magagawa kaya ng isang ina na magmaramot sa isang anak na nagugutom, may sakit at nagmamakaawa? Ang ina ay ilaw ng tahanan. May tiyak na layunin sa paglalarawan. Pagsalungat Oxymoron Pinagsasama o pinag-uugnay rito ang dalawang bagay na magkasalungat nang mangibabaw lalo ang katangiang ipinahahayag 1.

Kumalabog sa matigas na lupa ang bumagsak na trak. Mga Halimbawa ng Masining o Pbstratikong Paglalarawan: Talulot sa pagas na Lupa - Landicho 2.Halimbawa matangkad - taas (height) Hindi maaaring gamitin sa paglalarawan sa taas ng gusali.

Halimbawa 1. Nakatatakot ang magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa tulad ng sa Baguio.

2. Matangkad ang aking panganay na anak sa kaniyang edad na labing apat na taong gulang. Napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.

MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN 1. Karaniwang Paglalarawan– ito ang uri ng paglalarawan na kung ano ang nakikita, nadarama, nairinig, o di kaya’y nalalasahan, iyon ang ilalaman sa ginagawang paglalarawan.

Ika nga, sa uring ito, mailalarawan sa balintataw ng nakikinig o nagbabasa ang sinasabi ng manunulat dahil ito ang uri ng pahayag na napakamakatotohanan.

Sa kabuuan, pinagagalaw ng masining na paglalarawan ang guniguni ng bumabasa o nakikinig upang makita ang isang larawang buhay na buhay. Ito'y naglalaman ng damdamin at pananaw ng sumusulat.

Ibinibigay niya ang isang buhay na larawan ayon sa kanyang nakikita at nadarama. Pagsulat ng burador ng paglalarawan ang mga dapatisaalang-alang:a. maingat na pagpili ng paksab. pagpili ng mga detalye na sumusuporta at nagbibigaydiin sa kabuuang impresyong gustong ilarawanc.

pagpili ng pansariling pananawd. pagbuo ng pangunahing larawan o impresyon5. Paglalarawan - Ito'y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan, gaya ng pang-uri at pang-abay, malinaw na naipakikita ang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o nadarama.

Ano ang Paglalarawan

Napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan ang ating .

Download
Paglalarawan ng bagay
Rated 4/5 based on 29 review